Ein polnischer Adliger und ein Danziger Bürger reichen sich die Hand, um ein Geschäft zu besiegeln. Der Ausschnitt aus Isaak van den Blockes Deckengemälde 'Apotheose des Danziger Handels' (um 1608) aus dem Rechtstädtischen Rathaus in Danzig zeigt, wie wichtig interkulturelle Kommunikation schon in früheren Jahrhunderten war.

Zenona Choderny-Loew

Staatlich geprüfte Übersetzerin und Dolmetscherin für Polnisch
Fachübersetzungen, Konferenz- und Gerichtsdolmetschen

Zenona Choderny-Loew

 • magister filologii germańskiej
 • egzamin państwowy dla tłumaczy słowa pisemnego i mówionego (Niemcy/Hesja)
 • zaprzysiężenie jako tłumacz dla sądów i notariuszy w kraju związkowym Hesja/Niemcy
 • tłumacz konferencyjny

1. Życiorys

 • studia na kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Berlinie i Freiburgu Bryzgowijskim zakończone uzyskaniem dyplomu magistra
 • asystent naukowy w w Katedrze Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego
 • pobyty na stypendiach naukowych w Berlinie, Graz oraz Wiedniu
 • zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego
 • niemiecki ekonomiczny
 • od 1993 roku dzialanosc z zakresu tlumaczeń ustnych symultanicznych (konferencje naukowe, oficjalne spotkania na szczeblu rządowym i samorządowym), konsekutywnych (negocjacje, szkolenia w firmach i dla firm, wystapienia naukowe, spotkania literackie i artystyczne) oraz tłumaczeń pisemnych tekstów naukowych i publicystycznych
 • doświadczenia zawodowe w zakresie urzędów publicznych (Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku), kulturalnych oraz podmiotów gospodarczych („Techem” GmbH)

2. Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych:

 • Niemiecki Związek Tłumaczy (BDÜ)
 • Stowarzyszenie Tłumaczy Sądowych (VGDÜ)